ExpolandTour

ÖNEMLİ UYARILAR

1 – Fuar destek başvurunuzu fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde gerekli belgeleri DYS’ye yükleyerek yapmanız gerekmektedir.

2 – Bireysel fuar ekleme talebinin fuarın başlangıcından en geç 1 ay önce DYS üzerinden Bakanlığa iletilmesi gerekir.

3 – Desteğe esas tutar, Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık resmi web sayfasında ilan edilmektedir ve katılımcıların yer kirası, nakliye, ulaşım ve standa ilişkin giderleri kapsamaktadır.

4 – Desteğe esas tutar, fuar ve/veya ülke ve/veya sektör bazında metrekare başına belirlenen yaklaşık toplam maliyetin %50’sini, Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde ise %70’ini geçemez.

5 – Fuar katılımları, katılımcının stand alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir. Metrekareniz, bakanlık resmi web sayfasından ilan edilen TL bazında birim metrekare fiyatı ile çarpılarak, teşvik tutarınız belirlenmektedir.

6 – Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde 56.000 Türk Lirasını; sektörel nitelikli olması halinde 85.000 Türk Lirasını; Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlardan biri olması halinde 284.000 Türk Lirasını geçemez. Katılımcı bir takvim yılı içinde en fazla 2 defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenen fuarlar için prestijli fuar katılımı desteğinden yararlanabilir.

7 – Fuarda sergilenecek markaların kesinlikle Türkiye’de TPE’den marka tescilinin yapılmış olması gerekmektedir. Firmanıza ait olmayan bir markayı, TPE tescili olsa dahi standınızda sergileyebilmeniz için matbu Pazarlamacı Firma Sözleşmesi’ni marka sahibi TTK hükümleri çerçevesinde kurulmuş (Ltd, A.Ş , Kollektif, Komandit, Kooperatif) üretici firma ile fuardan önce imzalamanız gerekmektedir.

8 – Fuarda ithal ürün sergilenmesi (marka adınıza tescilli olsa dahi) 2017/4 sayılı tebliğ gereği kesinlikle yasaktır. Böyle bir durumda destek başvurunuz iptal edilmektedir.

9 – Ödemelerinizin katılımcı firma hesabından ve/veya ödeme yetkisi olan (firma ortağı, SGK’lı çalışan) kişilerin kredi kartlarından, direkt olarak yetkili organizatör hesabına yapılması gerekmektedir. Ödemelerin geçerli olabilmesi için bankacılık sistemi üzerinden gerçekleşmesi gerekmektedir.

10 – Fuarın açılışından kapanışa kadar standınızda temsilci bulunması 2017/4 sayılı tebliği gereği zorunludur.

11 – Resmi fuar kataloğu veya fuarın resmi internet sitesinde adınızın katılımcılar arasında yer alması gerekmektedir.

12 – Milli katılım organizasyonlarında gözlemci tarafından fuar sırasında dağıtılan Fuar Değerlendirme Formunu mutlaka doldurup, yine fuar sırasında elden gözlemciye teslim etmelisiniz. Aksi taktirde teşvik talebiniz tebliğ gereği değerlendirme dışında bırakılacaktır.

13 – Tüm katılımcı firmaların DYS’ye kaydolması ve fuar teşvik başvurusunu DYS üzerinden iletmesi zorunludur. Teşvik incelemesi sırasında ihracatçı birliği DYS üzerinden göndereceği tebligatla eksik ve/veya ek evrak talebinde bulunabilir. Tebligatla istenen evrakın 30 iş günü içinde üst yazı ekinde ilgili birliğe DYS üzerinden ulaştırılmaması halinde destek başvurunuz tebliğ gereği işlemden kaldırılır.

14 – Yurtdışı Fuar katılımlarından destek alınabilmesi için katılımcıların Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket olmaları gerekmektedir.

Şahıs şirketleri fuar desteğinden faydalanamamaktadır.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).